Tidaholm

Västra Götaland

23-24 september

2016

Gallringskoncept

11 olika jämförelseceller

10 hektar

Gallringsyta
 • Gallringsdag 1 öppnas

  Vi öppnar gallringsdagarna klockan 10:00 på fredag. Vänligen respektera utställarna och påbörja inte din vistelse i gallringsskogen innan öppning.
 • Presentation av gallringskoncepten

  Klockan 11:00 ger vi en kortare presentation av cellerna i gallringen, vilka som deltar och allmän information om hur demonstrationerna utförs.
 • Gallringsseminarium

  Klockan 13:00 har vi ett gallringsseminarium i anslutning till området. Här presenterar och diskuterar vi djupare kring olika gallringsmaskiner och utförande.
 • Presentation av gallringskoncepten

  Klockan 14:30 ger vi en kortare presentation av cellerna i gallringen, vilka som deltar och allmän information om hur demonstrationerna utförs.
 • Gallringsdag ett stänger

  Klockan fyra stänger vi området för besökare, vänligen respektera våra utställare, vill du fortsatt diskutera med dina vänner så kan det göras på väg till parkeringen och i anslutning till parkeringen.
 • Gallringsdag två öppnas

  På lördagen öppnar vi gallringsdagarna kl 10:00. Vänligen respektera våra utställare och påbörja inte din vistelse i cellerna innan 10:00.
 • Presentation av gallringskoncepten

  Likt dag 1 kommer vi klockan 11:00 att presentera de olika gallringskoncepten och de företag som demonstrerar sina gallringsmaskiner. Detta görs i anslutning till gallringsytan.
 • Gallringsseminarium med prisutdelning

  Klocka 13:00 kör vi likt fredagen ett gallringsseminarium och även prisutdelning i samband med detta.
 • Presentation av gallringskoncepten

  För er som missat kör vi ytterligare en presentation i anslutning till gallringsskogen av de olika koncepten som medverkar och demonstrerar gallringsmaskiner på gallringsdagarna 2016.
 • Gallringsdagarna stänger

  Gallringsdagarna 2016 avslutas lördagen den 24 september kl 16:00. Vi ber er åter igen respektera våra utställare och att ni inte dröjer er kvar i gallringscellerna efter stängning.

Tema Gallring

Varmt välkommen till Skogsforums gallringsdagar strax söder om Tidaholm i västra Götaland den 23 - 24 september 2016. Gallringsytan som är på drygt 10 hektar delas upp i celler där vi visar upp minst sex olika gallringskoncept, d v s olika maskiner och metoder, tillsammans med maskintillverkare och entreprenörer. Ogallrade referensytor finns inom varje cell.

 • Möjlighet att jämföra olika typer av gallringsmaskiner.
 • Diskutera live i skogen med alla utställare och förare.
 • Anföranden hålls under båda dagarna, håll utkik i kalendern.
 • Demoytor med beståndsfakta och data över gallringsuttag

Video

Här nedan kan du se och lyssna på Fredrik och Torbjörn som beskriver gallringsområdet och gallringsdagarna 2016.

Live


Vi är övertygade om att många är intresserade av skogsgallring och olika typer av gallringsmaskiner och utförande. Vi är också medvetna om att alla inte kan komma och gallringsdagarna för att medverka och titta. Därför kommer vi fokusera på att få så mycket som möjligt på video och även sända live under dagarna. Håll utkik här på sajten men främst på skogsforum för mer information om detta.


Jämförelseceller

Unik möjlighet att jämföra gallringsmaskiner och olika gallringskoncept.

Vilket gallringskoncept passar dig?

Under Skogsforums gallringsdagar så kommer du ha möjligheten att vandra runt i bestånd som gallrats på olika sätt med olika maskintyper. Andra medlemmar på skogsforum, maskinförare och tillverkare kommer samlas och diskutera alla frågor kring skogsgallring och dess utförande.

Ta chansen att jämföra och diskutera med andra om gallringens utförande och betydelse.
 • Gallringsskog
 • Manuell gallring med processor
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring

Nyheter

Håll dig uppdaterad om allt surr inför gallringsdagarna.

I tråden Skogsforums gallringsdagar 2016 kan du följa informationsflödet och uppsnacket inför gallringsdagarna.

Nu finns en detaljared monterkarta tillgänglig, det är en större bildfil som du kan zooma, Monterkarta.

Nu har vi en interaktiv karta över området i Google Maps, du når den direkt här.

Tänk på att följa vägskyltarna för Gallringsdagarna! Din GPS kan visa en annan väg, men vägskyltarna leder dig rätt!

Har du problem med biljett till Gallringsdagarna? Inga problem, använd vår inbjudan och skriv ut, klicka på knappen nedan.

 

Gallringsdagarna 2016 är nu genomförda. Tack till alla medlemmar, utställare och besökare som gjorde Gallringsdagarna möjliga. Totalt besöktes Gallringsdagarna av 2.269 personer!

Gallringsdagarna blev en succé. Därför har vi redan påbörjat arbetet med Gallringsdagarna 2017. Mer information nästa event får du genom länken.

Vi kommer allt eftersom att presentera information och data för Gallringsdagarna 2016, vi börjar med beståndsdata för varje jämförelsecell, PDF:erna nedan är identiska med de skyltar som fanns intill varje jämförelsecell, totalt 11 stycken.

A - Gremo

B - Sydved

C - John Deere

D - Vimek

E - Malwa

F - Motormanuellt

G - Hypro/Moheda/Valtra

H - Kranman

I - Södra Skogsägarna

J - Rottne Industri

K - Terri

Partners

Våra partners är företag som bidrar aktivt på gallringsdagarna exempelvis med egna gallringsceller.

Sveaskog

Sveaskog

Sveriges största skogsägare

Husqvarna

Husqvarna

Ready When You Are!

Malwa

Malwa Forest

Low Impact Logging

Vimek

Vimek

Vimekgallring

Kranman

Kranman

Miniskotare och ATV-vagnar.

Gremo

Gremo

You Are Never Alone

Terri

Terri

Framkomlighet och miljö

Rottne

Rottne

First In Forest

Hypro

Hypro

Traktorprocessorer

Honda

Honda

ATV för skogsbruk

Sydved

Sydved

Allt bygger på förtroende

Södra

Södra

Södra skogsägarna

Stihl

Stihl

Stihl motorsågar

Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin

Allt inom lantbruksmaskiner

Valtra

Valtra

Your Working Machine

FTG Moheda

FTG Moheda

För tuffa tag i skogen

John Deere Forestry

John Deere

More Than A Machine

F.A.Q

Svar på de vanligaste frågorna om eventet.

 • Har ni vädergaranti?

  Nej, tyvärr. Men det finns inget dåligt väder i gallringsskogen, eller hur?
 • Finns det mat?

  Ja, vi har avtal med en restaurang i Tidaholm som kommer vara på plats under båda dagarna. Det kommer finnas hamburgare, korv, grillskiva samt kaffe och fika. Serveringen hittar du i anslutning till seminarietältet.
 • Vilka gallringskoncept visas?

  På gallringsdagarna kommer det visas de mest förekommande utförandekoncepten (Obs att vi inte blandar in gallringsmetoder här, ex låg eller höggallring).

  Stickvägsgallring. Den kanske vanligaste metoden i dag med en lite större skördare som jobbar från stickvägen som skotaren sedan hämtar virket från.

  Beståndsgående skördare. Skördaren gör vägar som i stickvägsgallringen men det blir längre avstånd mellan dem eftersom skördaren också gör "spökslag" mellan stickvägarna och matar ut till närmsta väg (skotaren åker inte i dessa spökslag).

  Stickvägsfri gallring. Här används både beståndsgående skördare och skotare. Relativt tätt mellan vägarna och skotaren åker i alla, men de är smala och växer igen med tiden.

  Gallring med traktorprocessor. Konventionella stickvägar men oftast med längre avstånd emellan eftersom traktorprocessorn har vinsch och träden vinschas från beståndet till stickvägen där traktorn och processorn arbetar upp träden.

  Motormanuellt med ATV. I princip stickvägsfri gallring med motorsåg och en ATV med skogsvagn hämtar sedan upp virket man manuellhuggt.
 • Kort fakta om skogsgallring

  Gallring är en skoglig åtgärd som syftar till att ett skogsbestånd ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas till en värdefull slutavverkningsskog.

  I gallring tas gagnvirke ut. Främst massaved som normalt går till massaindustrin. Skogsstyrelsen gjorde tidigare återkommande gallringsuppföljningar men dessa upphörde 1997.

  I en färsk rapport från Skogsstyrelsen (Kunskapsplattform för skogsproduktion 1:2016) kan man läsa följande om gallring:

  -Arealen som förstagallras i landet har ökat från ca 100 000 ha/år 1985 till ca 200 000 ha/år 2010. Totalt gallras ca 350 000 ha per år.
  -År 2010 bedömde Riksskogstaxeringen att det fanns ca 700 000 hektar förstagallringsskog med omedelbart behov av gallring.
  -Förstagallringarna utförs allt senare. I södra Sverige har man gått från 14 till 16 meters medelhöjd i förstagallringarna. Förklaringen tros vara att man eftersträvar ett högre gallringsnetto.
  -Gallringsstyrkan ökar i södra Sverige. Från att ha legat under 30% i gallringsuttag fram till år 2000 är man nu uppe över 35%.
  -Gallringskvoten ökar i södra Sverige och närmar sig nu s k ”höggallring”. D v s att man tar ut grövre stammar än man sparar. ”Höggallring ökar risken för snö- och vindskador, ger lägre volymproduktion, ökar behovet av extra gallringsingrepp och leder till längre omloppstider” enligt Skogsstyrelsen.
  -Riksskogstaxeringen noterar en ökning av skadenivåer på sina provytor (stam- & rotskador).
  -Normalt stickvägsavstånd är enligt Skogsstyrelsen i södra Sverige 21 meter och stickvägsbredden i genomsnitt 4,2 meter (2010).
 • Finns möjlighet till boende?

  Här nedan listar vi boendemöjligheter inom en rimlig radie från Gallringsdagarna, sök på webben efter de namn som passar dig.
  Tidaholms Stadshotell, Tidaholm (ca 9 km)
  Hotel Emanuelssons, Tidaholm (ca 9 km)
  Hellidens Folkhögskola, konf & logi, Tidaholm (ca 9 km)
  Hökensås Camping & Stugby, Tidaholm (ca 10 km)
  Kyrkekvarn Turism, Sandhem (ca 19 km)
  Björkhaga Hotell & Konferens, Mullsjö (ca 22 km)
  Marston Hill B&B, Mullsjö (ca 23 km)
  Hotell Mullsjö, Mullsjö (ca 25 km)
  Hotel Falköping, Falköping (ca 30 km)
  ÅR Bed Vandrarhem, Falköping (ca 31 km)
  Hotel St Olof, Falköping (ca 31 km)
  Kurorten Mösseberg, Falköping (ca 36 km)
  Röda Stallet B&B, Hjo (ca 33 km)
  Hotell Bellevue, Hjo (ca 35 km)
  STF Hjo Vandrarhem, Hjo (ca 35 km)
  Hotell Skövde, Skövde (ca 41 km)
  Scandic Billingen, Sköve (ca 41 km)
  Hotel Billingehus, Skövde (43 km)
 • Varför gallringsdagar?

  Skogsägarna i södra Sverige uttrycker ett allt större intresse för gallringsfrågor. De senaste årens stormar har orsakat stora skador i nygallrade ungskogar. Många bestånd har trasats sönder med minskad produktion och lägre framtida slutavverkningsnetton som följd.

  Tillverkare av mindre skogsmaskiner rapporterar en ökad försäljning samtidigt som de flesta virkesköpare förordar användning av allt större skogsmaskiner för att kunna erbjuda ett netto i förstagallringen trots låga massavedspriser. Åsikterna går isär om vilken teknik som är mest lämpad och det finns begränsad tillgång till verklig och jämförbar fakta om olika systems kostnader och effekt på den kvarvarande skogen. I en färsk rapport från Skogsstyrelsen syns dock tydliga tendenser på att utvecklingen är på väg åt fel håll i i de sydsvenska gallringsskogarna.

  Därför lanserar nu skogsforum.se, Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk, Gallringsdagarna 2016 som genomförs i Tidaholm 23-24 september. Det är ett praktiskt demoarrangemang där skogsägare och andra skogsintresserade kan jämföra resultatet när ett antal olika maskinkoncept används för att gallra ett ungskogsbestånd. Varje maskinsystem får ett eget område och sida vid sida kan sedan besökarna se hur det gallrade beståndet ser ut samt jämföra hur mycket tid som gått åt.

Utställare

Här listas alla som kommer ställa ut på gallringsdagarna 2016.

Registrera dig

Anmäl dig direkt här och nu!