Ludvika

Dalarna

29-30 september

2017

Gallringskoncept

Olika jämförelseceller

20 hektar

Gallringsyta
 • Gallringsdag 1 öppnas

  Vi öppnar gallringsdagarna klockan 10:00 på fredag. Vänligen respektera utställarna och påbörja inte din vistelse i gallringsskogen innan öppning.
 • Presentation av gallringsdagarna 2017

  Klockan 11:00 ger vi en kortare presentation av cellerna i gallringen, vilka som deltar och allmän information om hur demonstrationerna utförs.
 • Gallringsdag ett stänger

  Klockan fyra stänger vi området för besökare, vänligen respektera våra utställare, vill du fortsatt diskutera med dina vänner så kan det göras på väg till parkeringen och i anslutning till parkeringen.
 • Gallringsdag två öppnas

  På lördagen öppnar vi gallringsdagarna kl 10:00. Vänligen respektera våra utställare och påbörja inte din vistelse i cellerna innan 10:00.
 • Presentation av gallringsdagarna 2017

  Likt dag 1 kommer vi klockan 11:00 att presentera de olika gallringskoncepten och de företag som demonstrerar sina gallringsmaskiner. Detta görs i anslutning till gallringsytan.
 • Gallringsdagarna 2017 stänger

  Gallringsdagarna 2017 avslutas lördagen den 30 september kl 16:00. Vi ber er åter igen respektera våra utställare och att ni inte dröjer er kvar i gallringscellerna efter stängning.

Tema Gallring

Varmt välkommen till Skogsforums Gallringsdagar strax utanför Ludvika (Grangärde) i Dalarna den 29 - 30 september 2017. Gallringsområdet som är på ca 20 hektar delas upp i ett stort antal jämförelseceller och demoytor. Där visas olika gallringskoncept, d v s olika maskiner och metoder, tillsammans med maskintillverkare, entreprenörer och skogsföretag. I jämförelsecellerna presenteras beståndsdata, uttag och prestationssiffror. I demoytorna är det full gallringsaktivitet under Gallringsdagarna. Ogallrade referensytor finns som jämförelse.

 • Möjlighet att jämföra olika typer av gallringsmaskiner.
 • Diskutera live i skogen med alla utställare och förare.
 • Anföranden hålls under båda dagarna, håll utkik i kalendern.
 • Demoytor med beståndsfakta och data över gallringsuttag

Video

Videon från Gallringsdagarna 2016.

Fakta om Gallringsdagarna 2016


Antal samarbetspartners och företag - 30 st
Antal besökare - 2 261 personer
Antal jämförelseceller - 11 st
Antal avverkade kubikmeter - 320 m3fub
Företagens omdöme - Otroligt fokuserade besökare, kostnadseffektivt!
Besökarnas omdöme - Mycket intressant, vi kommer tillbaka nästa gång!
Fakta från alla jämförelseceller - Gallringsdagarna 2016


Jämförelseceller

Unik möjlighet att jämföra gallringsmaskiner och olika gallringskoncept.

Vilket gallringskoncept passar dig?

Under Skogsforums gallringsdagar så kommer du ha möjligheten att vandra runt i bestånd som gallrats på olika sätt med olika maskintyper. Andra medlemmar på skogsforum, maskinförare och tillverkare kommer samlas och diskutera alla frågor kring skogsgallring och dess utförande.

Ta chansen att jämföra och diskutera med andra om gallringens utförande och betydelse.
 • Gallringsskog
 • Manuell gallring med processor
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring

Nyheter

Håll dig uppdaterad om allt surr inför gallringsdagarna.

I tråden Skogsforums gallringsdagar 2017 kan du följa informationsflödet och uppsnacket inför gallringsdagarna.

Bokmärk gärna denna sida då vi kommer uppdatera denna sida löpande.

Karta över Gallringsdagarna 2017 med utställare

Information om inträde
Vi har fått frågor om Gallringsdagarna enbart är för medlemmar på Skogsforum. Så är det givetvis inte, alla är välkomna! Grejen är den att det är fritt inträde för medlemmar på Skogsforum och eftersom det är helt kostnadsfritt att bli medlem på Skogsforum så är det en god idé att registrera sig. För att göra det enkelt kan du bli medlem vid entrén när du kommer, allt vi behöver är din epostadress. Vill du inte bli medlem tar vi 100SEK i inträde, enbart kontanter.

Nu finns den interaktiva kartan tillgänglig!

Här kan du läsa vår folder som delades ut på Gallringsdagarna 2017

Markvärd

Bergvik Skog tillsammans med Stora Enso Skog är årets markvärdar för Gallringsdagarna.

Bergvik Skog AB

Bergvik Skog AB

En av Sveriges största skogsägare

Stora Enso Skog AB

Stora Enso Skog AB

Skogsnära

Partners

Våra partners är företag som bidrar aktivt på gallringsdagarna exempelvis med egna gallringsceller.

Husqvarna

Husqvarna

Ready When You Are!

Malwa

Malwa Forest

Low Impact Logging

Vimek

Vimek

Vimekgallring

Landshypotek Bank

Landshypotek Bank

För ett rikare liv på landet

Gremo

Gremo

You Are Never Alone

Terri

Terri

Framkomlighet och miljö

Rottne

Rottne

First In Forest

Hypro

Hypro

Traktorprocessorer

Mellanskog

Mellanskog

Skogsägarnas företag

Karl Hedin

Karl Hedin

Från planta till planka

Stihl

Stihl

Stihl motorsågar

Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin

Allt inom lantbruksmaskiner

Valtra

Valtra

Your Working Machine

John Deere Forestry

John Deere

More Than A Machine

Komatsu Forest

Komatsu

Forestry Quailty

F.A.Q

Svar på de vanligaste frågorna om eventet.

 • Har ni vädergaranti?

  Nej, tyvärr. Men det finns inget dåligt väder i gallringsskogen, eller hur?
 • Finns det mat?

  Ja, det kommer finnas hamburgare, korv och enklare förtäring samt kaffe och fika.
 • Vilka gallringskoncept visas?

  På gallringsdagarna kommer det visas de mest förekommande utförandekoncepten (Obs att vi inte blandar in gallringsmetoder här, ex låg eller höggallring).

  Stickvägsgallring. Den kanske vanligaste metoden i dag med en lite större skördare som jobbar från stickvägen som skotaren sedan hämtar virket från.

  Beståndsgående skördare. Skördaren gör vägar som i stickvägsgallringen men det blir längre avstånd mellan dem eftersom skördaren också gör "spökslag" mellan stickvägarna och matar ut till närmsta väg (skotaren åker inte i dessa spökslag).

  Stickvägsfri gallring. Här används både beståndsgående skördare och skotare. Relativt tätt mellan vägarna och skotaren åker i alla, men de är smala och växer igen med tiden.

  Gallring med traktorprocessor. Konventionella stickvägar men oftast med längre avstånd emellan eftersom traktorprocessorn har vinsch och träden vinschas från beståndet till stickvägen där traktorn och processorn arbetar upp träden.

  Motormanuellt med ATV. I princip stickvägsfri gallring med motorsåg och en ATV med skogsvagn hämtar sedan upp virket man manuellhuggt.
 • Kort fakta om skogsgallring

  Gallring är en skoglig åtgärd som syftar till att ett skogsbestånd ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas till en värdefull slutavverkningsskog.

  I gallring tas gagnvirke ut. Främst massaved som normalt går till massaindustrin. Skogsstyrelsen gjorde tidigare återkommande gallringsuppföljningar men dessa upphörde 1997.

  I en färsk rapport från Skogsstyrelsen (Kunskapsplattform för skogsproduktion 1:2017) kan man läsa följande om gallring:

  -Arealen som förstagallras i landet har ökat från ca 100 000 ha/år 1985 till ca 200 000 ha/år 2010. Totalt gallras ca 350 000 ha per år.
  -År 2010 bedömde Riksskogstaxeringen att det fanns ca 700 000 hektar förstagallringsskog med omedelbart behov av gallring.
  -Förstagallringarna utförs allt senare. I södra Sverige har man gått från 14 till 16 meters medelhöjd i förstagallringarna. Förklaringen tros vara att man eftersträvar ett högre gallringsnetto.
  -Gallringsstyrkan ökar i södra Sverige. Från att ha legat under 30% i gallringsuttag fram till år 2000 är man nu uppe över 35%.
  -Gallringskvoten ökar i södra Sverige och närmar sig nu s k ”höggallring”. D v s att man tar ut grövre stammar än man sparar. ”Höggallring ökar risken för snö- och vindskador, ger lägre volymproduktion, ökar behovet av extra gallringsingrepp och leder till längre omloppstider” enligt Skogsstyrelsen.
  -Riksskogstaxeringen noterar en ökning av skadenivåer på sina provytor (stam- & rotskador).
  -Normalt stickvägsavstånd är enligt Skogsstyrelsen i södra Sverige 21 meter och stickvägsbredden i genomsnitt 4,2 meter (2010).

Utställare

Här listas alla som kommer ställa ut på gallringsdagarna 2017. Uppdateras i augusti 2017

Besök Gallringsdagarna

Som medlem på Skogsforum.se (vilket är kostnadsfritt) så får du inträdesbiljett skickad på mail innan dagarna.