Vaggeryd

Jönköping

20-21 september

2018

Gallringskoncept

Olika jämförelseceller

20 hektar

Gallringsyta
 • Gallringsdag 1 öppnas

  Vi öppnar gallringsdagarna klockan 10:00 på torsdag. Vänligen respektera utställarna och påbörja inte din vistelse i gallringsskogen innan öppning.
 • Presentation av gallringsdagarna 2018

  Klockan 11:00 ger vi en kortare presentation av cellerna i gallringen, vilka som deltar och allmän information om hur demonstrationerna utförs.
 • Gallringsdag ett stänger

  Klockan tre stänger vi området för besökare, vänligen respektera våra utställare, vill du fortsatt diskutera med dina vänner så kan det göras på väg till parkeringen och i anslutning till parkeringen.
 • Gallringsdag två öppnas

  På fredagen öppnar vi gallringsdagarna kl 10:00. Vänligen respektera våra utställare och påbörja inte din vistelse i cellerna innan 10:00.
 • Presentation av gallringsdagarna 2018

  Likt dag 1 kommer vi klockan 11:00 att presentera de olika gallringskoncepten och de företag som demonstrerar sina gallringsmaskiner. Detta görs i anslutning till gallringsytan.
 • Gallringsdagarna 2018 stänger

  Gallringsdagarna 2018 avslutas fredagen den 21 september kl 15:00. Vi ber er åter igen respektera våra utställare och att ni inte dröjer er kvar i gallringscellerna efter stängning.

Tema Gallring

Varmt välkommen till Skogsforums Gallringsdagar strax utanför Jönköping den 20 - 21 september 2018. Gallringsområdet som är på ca 20 hektar delas upp i ett stort antal jämförelseceller och demoytor. Där visas olika gallringskoncept, d v s olika maskiner och metoder, tillsammans med maskintillverkare, entreprenörer och skogsföretag. I jämförelsecellerna presenteras beståndsdata, uttag och prestationssiffror. I demoytorna är det full gallringsaktivitet under Gallringsdagarna. Ogallrade referensytor finns som jämförelse.

 • Möjlighet att jämföra olika typer av gallringsmaskiner.
 • Diskutera live i skogen med alla utställare och förare.
 • Anföranden hålls under båda dagarna, håll utkik i kalendern.
 • Demoytor med beståndsfakta och data över gallringsuttag

Video

Videon från Gallringsdagarna 2017.

Fakta om Gallringsdagarna 2017


Antal samarbetspartners och företag - 40 st
Antal besökare - 2 396 personer
Antal jämförelseceller - 13 st
Antal avverkade kubikmeter - 580 m3fub
Företagens omdöme - Genomproffsigt arrangemang och engagerade besökare!
Besökarnas omdöme - Kul att se så många olika gallringsmaskiner!
Fakta från alla jämförelseceller - Gallringsdagarna 2017


Jämförelseceller

Unik möjlighet att jämföra gallringsmaskiner och olika gallringskoncept.

Vilket gallringskoncept passar dig?

Under Skogsforums gallringsdagar så kommer du ha möjligheten att vandra runt i bestånd som gallrats på olika sätt med olika maskintyper. Andra medlemmar på skogsforum, maskinförare och tillverkare kommer samlas och diskutera alla frågor kring skogsgallring och dess utförande.

Ta chansen att jämföra och diskutera med andra om gallringens utförande och betydelse.
 • Gallringsskog
 • Manuell gallring med processor
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring
 • Bild på gallring

Nyheter

Håll dig uppdaterad om allt surr inför gallringsdagarna.

I tråden Skogsforums gallringsdagar 2018 kan du följa informationsflödet och uppsnacket inför gallringsdagarna.

Bokmärk gärna denna sida då vi kommer uppdatera denna sida löpande.

Information om Gallringsdagarna förra året.

Markvärd

Sveaskog är årets markvärdar för Gallringsdagarna.

Sveaskog

Sveaskog AB

Sveriges största skogsägare

Partners

Våra partners är företag som bidrar aktivt på gallringsdagarna exempelvis med egna gallringsceller. (Mer info kommer löpande)

F.A.Q

Svar på de vanligaste frågorna om eventet.

 • Har ni vädergaranti?

  Nej, tyvärr. Men det finns inget dåligt väder i gallringsskogen, eller hur?
 • Finns det mat?

  Ja, det kommer finnas hamburgare, korv och enklare förtäring samt kaffe och fika.
 • Vilka gallringskoncept visas?

  På gallringsdagarna kommer det visas de mest förekommande utförandekoncepten (Obs att vi inte blandar in gallringsmetoder här, ex låg eller höggallring).

  Stickvägsgallring. Den kanske vanligaste metoden i dag med en lite större skördare som jobbar från stickvägen som skotaren sedan hämtar virket från.

  Beståndsgående skördare. Skördaren gör vägar som i stickvägsgallringen men det blir längre avstånd mellan dem eftersom skördaren också gör "spökslag" mellan stickvägarna och matar ut till närmsta väg (skotaren åker inte i dessa spökslag).

  Stickvägsfri gallring. Här används både beståndsgående skördare och skotare. Relativt tätt mellan vägarna och skotaren åker i alla, men de är smala och växer igen med tiden.

  Gallring med traktorprocessor. Konventionella stickvägar men oftast med längre avstånd emellan eftersom traktorprocessorn har vinsch och träden vinschas från beståndet till stickvägen där traktorn och processorn arbetar upp träden.

  Motormanuellt med ATV. I princip stickvägsfri gallring med motorsåg och en ATV med skogsvagn hämtar sedan upp virket man manuellhuggt.
 • Kort fakta om skogsgallring

  Gallring är en skoglig åtgärd som syftar till att ett skogsbestånd ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas till en värdefull slutavverkningsskog.

  I gallring tas gagnvirke ut. Främst massaved som normalt går till massaindustrin. Skogsstyrelsen gjorde tidigare återkommande gallringsuppföljningar men dessa upphörde 1997.

  I en färsk rapport från Skogsstyrelsen (Kunskapsplattform för skogsproduktion 1:2017) kan man läsa följande om gallring:

  -Arealen som förstagallras i landet har ökat från ca 100 000 ha/år 1985 till ca 200 000 ha/år 2010. Totalt gallras ca 350 000 ha per år.
  -År 2010 bedömde Riksskogstaxeringen att det fanns ca 700 000 hektar förstagallringsskog med omedelbart behov av gallring.
  -Förstagallringarna utförs allt senare. I södra Sverige har man gått från 14 till 16 meters medelhöjd i förstagallringarna. Förklaringen tros vara att man eftersträvar ett högre gallringsnetto.
  -Gallringsstyrkan ökar i södra Sverige. Från att ha legat under 30% i gallringsuttag fram till år 2000 är man nu uppe över 35%.
  -Gallringskvoten ökar i södra Sverige och närmar sig nu s k ”höggallring”. D v s att man tar ut grövre stammar än man sparar. ”Höggallring ökar risken för snö- och vindskador, ger lägre volymproduktion, ökar behovet av extra gallringsingrepp och leder till längre omloppstider” enligt Skogsstyrelsen.
  -Riksskogstaxeringen noterar en ökning av skadenivåer på sina provytor (stam- & rotskador).
  -Normalt stickvägsavstånd är enligt Skogsstyrelsen i södra Sverige 21 meter och stickvägsbredden i genomsnitt 4,2 meter (2010).
 • Finns möjlighet till boende?

  Ja, det finns allt från B&B, vandrarhem och hotell inom rimligt avstånd. Här är en lista på några. När det gäller vandrarhem och stugor kan ni hitta fler alternativ via nätets olika bokningssajter.

 • Varför gallringsdagar?

  Skogsägarna i Sverige uttrycker ett allt större intresse för gallringsfrågor. De senaste årens stormar har orsakat stora skador i nygallrade ungskogar. Många bestånd har trasats sönder med minskad produktion och lägre framtida slutavverkningsnetton som följd.

  Tillverkare av mindre skogsmaskiner rapporterar en ökad försäljning samtidigt som de flesta virkesköpare förordar användning av allt större skogsmaskiner för att kunna erbjuda ett netto i förstagallringen trots låga massavedspriser. Åsikterna går isär om vilken teknik som är mest lämpad och det finns begränsad tillgång till verklig och jämförbar fakta om olika systems kostnader och effekt på den kvarvarande skogen. I en rapport från Skogsstyrelsen syns dock tydliga tendenser på att utvecklingen är på väg åt fel håll i gallringsskogarna.

  Därför lanserar nu skogsforum.se, Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk, Gallringsdagarna. Det är ett praktiskt demoarrangemang där skogsägare och andra skogsintresserade kan jämföra resultatet när ett antal olika maskinkoncept används för att gallra ett ungskogsbestånd. Varje maskinsystem får ett eget område och sida vid sida kan sedan besökarna se hur det gallrade beståndet ser ut samt jämföra hur mycket tid som gått åt.

Utställare

Här listas alla som kommer ställa ut på gallringsdagarna 2018. Uppdateras i augusti 2018

Besök Gallringsdagarna

Som medlem på Skogsforum.se (vilket är kostnadsfritt) så får du inträdesbiljett skickad på mail innan dagarna.